Mie­li­pi­de: Tilan­ne lui­suu käsis­tä mopomiiteissä

’’Halut­tiin vain jän­ni­tys­tä elä­mään’’, sanoo monet nuo­ret, kun he ovat teh­neet jotain tyh­mää. Esi­mer­kik­si mopo­mii­teis­sä osa nuo­ris­ta aiheut­taa pahen­nus­ta ja osa on jopa repi­nyt polii­si­au­tois­ta rekisterikilpiä.

Mopo­mii­tit ovat tapah­tu­mia, jois­sa nuo­ret kokoon­tu­vat mopoilla,mönkijöillä ja osa myös autoil­la. Niis­sä nuo­ret keu­li­vat ja polt­ta­vat kumia pit­kil­lä suo­ril­la, min­kä reu­noil­la on sato­ja nuo­ria. Mopo­mii­teis­sä kul­je­taan let­kas­sa suo­ral­ta toi­sel­le ja let­kas­sa­kin osa keu­lii ja ajaa vas­taan­tu­li­joi­den kais­tal­la ja sil­loin tapah­tuu hel­pos­ti onnettomuuksia.

Mopo­mii­teis­sä meno on yleen­sä mel­ko rau­hal­lis­ta, mut­ta osa nuo­ris­ta pilaa menon omal­la pel­lei­lyl­lä. Mopo­mii­teis­sä osa on jopa ampu­nut raket­te­ja ja kivit­tä­nyt poliisiautoja.

Nyt tal­vel­la mopo­miit­te­jä ei ole, mut­ta tou­ko­kuus­sa ne jäl­leen alka­vat. Toi­vot­ta­vas­ti nuo­ret aja­vat let­kas­sa lii­ken­ne­sään­tö­jen mukai­ses­ti tulevaisuudessa.

Hymy­poi­ka