Uudet vau­va- ja per­heuin­ti­ryh­mät alka­vat maaliskuussa

Vau­vauin­tiin ja per­heuin­ti­ryh­miin ilmoit­tau­tu­mi­nen Rak­si­laan ja Vesi-Jatu­liin alkaa vii­kol­la 10. Vesi-Jatu­lis­sa uusiin vau­va- ja per­heuin­ti­ryh­miin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa per­jan­tai­na 8.3. kel­lo 8. Hau­ki­pu­taal­la aloit­taa kak­si uut­ta 3–6 kuu­kau­den ikäi­sil­le tar­koi­tet­tua vau­vauin­ti­ryh­mää ja per­heuin­ti­ryh­mä 1–2 ‑vuo­tiail­le. Kaik­ki ryh­mät pide­tään torstaisin.

Lue lisää