Yli­ran­nan kou­lu lak­kau­te­taan

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti lak­kaut­taa Yli­ran­nan kou­lun 1.8. alkaen. Pää­tös syn­tyi val­tuus­tos­sa äänin 25–8, 1 tyh­jä ja 1 pois­sa. Sama val­tuus­to päät­ti jo vii­me mar­ras­kuus­sa olla myön­tä­mät­tä Yli­ran­nan kou­lu­kiin­teis­tön kor­jaa­mi­seen mää­rä­ra­haa ja aloit­taa kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sin. Tuol­loin pää­tös syn­tyi val­tuus­tos­sa äänin 29–5, 1 tyh­jä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­jo­ki kai­paa kun­nos­ta­mis­ta – Kui­va­jo­ki saa oma vesien­suo­je­luoh­jel­man­sa

Kui­va­joel­le on val­mis­tu­mas­sa vesien­suo­je­luoh­jel­ma. Kui­va­nie­men Osa­kas­kun­nan vuo­si­ko­kous sai ennak­ko­tie­toa luon­nos­vai­hees­sa ole­vas­ta ohjel­mas­ta ja sitou­tuu sii­hen. Vesien­suo­je­luoh­jel­ma pal­jas­taa muun muas­sa, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä mars­si­taan vap­pu­na sääl­lä kuin sääl­lä

Mars­si­mi­nen ja rai­ku­vat työ­väen­lau­lut kuu­lu­vat Iin vap­puun kuin nenä pää­hän, eivät­kä mars­sin osal­lis­tu­jat täl­lä­kään ker­taa hät­käh­tä­neet, vaik­ka tai­vaal­ta vih­moi hyy­tä­vää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ook­ko nää kuul­lu 3.5.

Sota-aika­­na oli ker­ran eräs ame­rik­ka­lai­nen vie­rai­lul­la pää­siäi­se­nä Suo­mes­sa. Ruo­­ka-aika­­na oli sit­ten mäm­miä jäl­ki­ruo­ka­na. Pääs­ty­ään koti­maa­han­sa hän antoi tie­dok­si että Suo­meen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­Pan sar­ja-avaus tus­kai­nen

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue koki kar­vaan pet­ty­myk­sen Kol­mo­sen avauk­ses­saan. Vir­pi­nie­mes­sä pela­tus­sa otte­lus­sa vie­rai­li­ja Sodan­ky­län Pal­lo otti voi­ton (0–2) 0–2 luke­min. Otte­lu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus