Sosi­aa­li­nen media vai­kut­taa nuor­ten kulutuskäyttäytymiseen

Second hand -kuluttamisen suosio nuorten keskuudessa on nousussa. Nuoret omaksuvat erilaisia kulutustyylejä sosiaalisesta mediasta aiempaa enemmän. Kuva: PixabaySecond hand -kuluttamisen suosio nuorten keskuudessa on nousussa. Nuoret omaksuvat erilaisia kulutustyylejä sosiaalisesta mediasta aiempaa enemmän. Kuva: Pixabay

Sosi­aa­li­sen median ja some­vai­kut­ta­jien roo­li nuor­ten kulut­ta­jien elä­mäs­sä on lisään­ty­nyt. Jyväs­ky­län yli­opis­tos­sa toteu­te­tut tuo­reet tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että nuo­ret raken­ta­vat ja esit­te­le­vät kulut­ta­jai­den­ti­teet­ti­ään nime­no­maan sosi­aa­li­ses­sa mediassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus