Artikkelit joiden kirjoittaja on Kauppila AnuKun musiik­ki on ammat­ti, har­ras­tus ja into­hi­mo, Stii­na-Emi­lia Kemp­pai­nen hai­ta­ri on soi­nut kuusi­vuo­ti­aas­ta saakka

Nei­­to­­set-orkes­­te­­ri voit­ti kesäl­lä 2019 ensim­mäi­se­nä nais­ko­koon­pa­no­na tans­sior­kes­te­rien suo­men­mes­ta­ruu­den. Maa­nan­tai­na 13.7 orkes­te­ri jul­kai­si toi­sen, kos­­ke­­ta- nimi­sen tan­go­kap­pa­leen voi­ton­päi­vän kun­niak­si ja osa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iloa koro­nan kes­kel­le Vir­pi­nie­men hiihtoladulla

Per­jan­tai­na 1.5 Vir­pi­nie­men hiih­to­la­dul­la oli väri­käs ja iloi­nen vapun­päi­vän mei­nin­ki. Hiih­tä­jiä oli pal­jon lii­ken­tees­sä ja tur­va­vä­lit oli­vat kai­kil­le itses­tään­sel­vyys. Raikas.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus