Pyö­rä­tie lisäi­si Koi­te­lin ja Hut­tu­ky­län väli­sen lii­ken­teen turvallisuutta

Koitelin ja Huttukylän välille suunnitellun pyörätien kartat kiinnostivat alueen asukkaita Huttukylän koululla järjestetyssä tilaisuudessa. ELY-keskuksen Ari Kuotesaho (3. oikealta) katseli maanomistajien kanssa suunnitelmia ja kuunteli heidän ehdotuksiaan reitin toteuttamisesta. (Kuva: Teea Tunturi)Koitelin ja Huttukylän välille suunnitellun pyörätien kartat kiinnostivat alueen asukkaita Huttukylän koululla järjestetyssä tilaisuudessa. ELY-keskuksen Ari Kuotesaho (2. oikealta) katseli maanomistajien kanssa suunnitelmia ja kuunteli heidän ehdotuksiaan reitin toteuttamisesta. (Kuva: Teea Tunturi)

Koi­te­lin ja Hut­tu­ky­län väli­sen jalan­kul­ku- ja pyö­räi­lyn väy­län suun­nit­te­lu on käyn­nis­sä. Suun­nit­te­lu­ra­han han­ke sai edus­kun­nan lisä­ra­hoi­tuk­sen eli jako­va­ran kaut­ta. Itse pyö­rä­tien raken­ta­mi­sen alus­ta­va bud­jet­ti on noin 1,6 mil­joo­naa euroa. Hank­keen raken­nus­suun­ni­tel­man pitäi­si val­mis­tua tal­ven 2022–2023 aika­na, ja mikä­li rahoi­tus raken­ta­mi­sel­le löy­tyy, se toteu­taan lähi­vuo­sien aikana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus