Kii­min­gin kuva­tuim­mat leh­mät saa­vat mat­kan­te­ki­jät pysäh­ty­mään

Koitelinkoskentien varrella laiduntavat lehmät ja pellon laidalla seisova sympaattinen vanha sauna kääntävät ohikulkijoiden katseet.

Kii­min­gin Koi­te­lin­kos­ken­tien var­rel­la ole­van leh­mä­lai­tu­men lai­taan pysäh­tyy usein mat­kan­te­ki­jöi­tä ihas­te­le­maan leh­mä­lau­maa, joka lai­dun­taa van­han sau­na­ra­ken­nuk­sen vie­res­sä säy­seäs­ti. Kun lai­tu­men aidan vie­reen käve­lee, saa­puu useam­pi leh­mä moik­kaa­maan tuli­jaa ja vaa­ti­maan huo­mio­ta osak­seen. Leh­mien omis­ta­ja, mai­don­tuot­ta­ja Mark­ku Kää­riä aste­lee lai­tu­mel­la kuin koto­naan. Myös hän on havain­nut kar­jan­sa osak­seen saa­man huo­mion. – Kyl­lä täs­sä päi­vit­täin näkee että autot…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus