Ollin­kor­pe­aa Pohjois-Iissä!

Vapaa­eh­tois­työ on myös jos­kus ”itsen­sä uhraa­mis­ta” niin hyvien kuin huo­no­jen­kin asioi­den puo­les­ta. Ne saa­vat toi­mi­maan ja sitou­tu­maan. Vaa­tii uskal­lus­ta toi­mia nii­den puo­les­ta ja seis­tä jopa nii­den taka­na jul­ki­ses­ti. Täl­lä kir­joi­tuk­sel­la­ni haluan vas­tus­taa samal­la jul­ki­ses­ti monien mui­den­kin puo­les­ta lisä­tuu­li­voi­man raken­ta­mis­ta Iihin. Suo­mes­sa ja tääl­lä meil­lä Iis­sä­kin on mie­les­tä­ni näh­tä­vil­lä sel­vää tuu­li­voi­ma­myön­tei­syyt­tä ja tuu­li­voi­man nega­tii­vis­ten vai­ku­tus­ten vähättelyä.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus