Illin­juok­su­jen vetä­jil­le kii­tos

Kii­tos sii­tä arvok­kaas­ta työs­tä, jota jak­sat­te teh­dä vuo­si vuo­den ja ker­ta toi­sen­sa jäl­keen kan­sa­lais­ten liik­ku­mi­sen eteen, jär­jes­tä­mäl­lä Illin tes­ti­juok­su­ja. On juok­si­jan help­po tul­la ns. val­mii­seen pöy­tään, kun edel­li­sel­lä ker­ral­la hikeen juos­tut nume­ro­lii­vit­kin anne­taan pes­ty­nä ja sili­tet­ty­nä uudel­leen käy­tet­tä­väk­si. Ja kuin pis­tee­nä iin pääl­le saam­me lukea täs­tä leh­des­tä humo­ris­ti­sen jutun aina kysei­ses­tä tapah­tu­mas­ta. Put­taan kun­toi­li­ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus