Mart­ti Asun­maan artik­ke­li: Anders Vai­nio oli kel­lo­lai­nen runoi­li­ja 1700-luvulla

Suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ri­leh­des­sä Hii­den­ki­ves­sä 2005/3 jul­kais­tiin Kai­sa Kau­ra­sen artik­ke­li ”Kun kuok­ka vaih­tui kynään”, jos­sa käsi­tel­tiin suo­ma­lais­ten talon­poi­kien kir­joit­ta­mia runo­ja 1700-luvul­la. Nii­den jou­kos­sa on kel­lo­lai­sen kuu­den­nus­mie­hen eli seks­man­nin Anders Vai­nion vuon­na 1788 kir­joit­ta­ma runo, jon­ka alus­sa on teks­ti ”Runo sodan alus­sa teh­ty vuon­na 1788”. Sen aihee­na on Ruot­sin ja Venä­jän välil­lä sama­na vuon­na alka­nut sota, jon­ka tie­däm­me päät­ty­neen kak­si vuot­ta myö­hem­min Värä­län rau­haan. Runon alku on puhut­te­le­va, var­sin­kin nyt Puti­nin aloit­ta­man sodan takia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus