Hau­ki­pu­das

Öljyn­tor­jun­ta­har­joi­tus Vir­pi­nie­mes­sä

Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tos jär­jes­tää 16–17.8. laa­ja­mit­tai­sen VIRPI 2017 alusöl­jyn­tor­jun­ta­har­joi­tuk­sen Vir­pi­nie­men öljyn­­tor­­jun­­ta-ase­­mal­­la ja Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man edus­tan meria­lu­eel­la. Har­joi­tuk­sen toteut­ta­mi­seen sisäl­tyy sää­va­raus. Vir­pi­ni­men.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Musii­kin aal­loil­la Mar­tin­nie­meen

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Haukipudas/Oulu Lop­puun­myy­ty M/S Alexan­dra -lai­va suun­ta­si lau­an­­tai-ilta­­na 12. elo­kuu­ta ris­tei­lyl­le Oulun toril­ta Mar­tin­nie­men edus­tal­le ja takai­sin. Ris­tei­lyn lau­la­va­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Menes­tys­tä lava­tans­sin SM-kisois­sa

Ran­ta­poh­ja Kiiminki/Haukipudas Tans­si­kou­lu Vamos jär­jes­ti Foxin sekä lava-jiven SM-kil­­pai­­lut Hotel­li Lasa­re­tis­sa, Oulus­sa, elo­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta kil­pai­luis­sa oli menes­tyk­sek­kääs­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la kadon­nut lin­tu­har­ras­ta­ja yhä kateis­sa Oijär­vel­lä

Oijär­vel­lä lau­an­tai­na hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la kadon­nut 70-vuo­­tias lin­tu­har­ras­ta­ja on yhä kateis­sa, Oulun polii­sis­ta ker­ro­taan. Kadok­sis­sa ole­va 70-vuo­­tias mies­hen­ki­lö läh­ti lau­an­tai­na 22.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lei­jo­na­täh­det hyväl­lä asial­la – Jus­si Joki­sen ja Pek­ka Rin­teen hyvän­te­ke­väi­syys­golf kerä­si jäl­leen tun­tu­van potin

Jus­si Joki­nen & Pek­ka Rin­ne -hyvän­te­ke­väi­syys­golf jär­jes­tet­tiin elo­kuun ensim­mäi­se­nä lau­an­tai­na tois­ta ker­taa Vir­pi­nie­men golf-ken­­täl­­lä. NHL:stä ja Suo­men jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­ees­ta tut­tu­jen pelaa­jien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRaken­nus­lau­ta­kun­ta antoi Mar­tin­nie­men pii­pul­le ja voi­ma­lai­tok­sel­le pur­ku­lu­van – “Perus­tei­ta pur­ka­mi­sen estä­mi­sel­le ei ole”

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta päät­ti myön­tää UPM-Kym­­me­­nel­­le luvan Lai­ta­ka­rin pii­pun ja Mar­tin­nie­men sahan voi­ma­la­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­sel­le. Oulun kau­pun­gin raken­nus­val­von­nan joh­ta­ja Pek­ka Sep­pä­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Tänään leh­den välis­sä on ilmes­ty­nyt.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus