Hau­ki­pu­das

Kun­ta­vaa­lieh­do­kas: Olet­ko saa­nut Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­ne­kut­sun?

Teea Tun­tu­ri Ran­ta­poh­jal­la on ensim­mäis­tä ker­taa his­to­rian­sa aika­na tar­jot­ta­va­naan vaa­li­ko­ne ylei­sön ja ehdok­kai­den käyt­töön. Ran­ta­poh­jan kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne tuo ehdok­kaat ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvil­lä mie­lin eteen­päin

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Riit­­ta-Lii­­sa Ropo­nen on toi­pu­mas­sa hyvin sel­kä­leik­kauk­ses­ta. Hän uskoo hiih­tä­vän­sä vie­lä kevät­han­gil­la. Lah­den MM-kiso­­jen jää­mi­nen väliin oli hau­ki­pu­taa­lai­sel­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Moduu­li­van­ki­la tulos­sa Hau­ki­pu­taal­le

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Tila­päi­siä put­ka­ti­lo­ja tar­vi­taan Oulun alu­eel­la lisää. Polii­si­hal­li­tus ja Senaat­­ti-kiin­­teis­­töt ovat neu­vo­tel­leet eri vaih­toeh­dois­ta, joil­la tur­va­taan Oulun polii­si­lai­tok­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kylä­kaa­vat ovat tulos­sa

Teea Tun­tu­ri Hau­ki­pu­das Joki­ky­läs­sä kokoon­nut­tiin yhdes­sä miet­ti­mään joki­var­ren kylien tule­vai­suut­ta. Maan­käy­tön työ­ryh­mä lin­ja­si vii­me kevää­nä, että Kii­min­ki­jo­ki­var­ren kylien kaa­voi­tus­ta ale­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat sai­vat omat nume­ron­sa. Kan­sal­li­nen Kokoo­mus r.p. 2 Aar­ni, Tuo­mas, FM, Sales Mana­ger 3 Bast­man, Pir­jo, Luk 4 Esko­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iglu­kah­vi­la ihas­tut­taa Kii­min­ki­jo­ki­suul­la

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Kii­min­ki­jo­ki­suul­la Hau­ki­pu­taal­la ja meren jääl­lä hiih­del­leet ovat hie­rais­seet sil­mi­ään, kun jääl­le lähel­le majak­kaa on ilmes­ty­nyt iglu­kah­vi­la. Sitä isän­nöi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus val­mis

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Hau­ki­pu­taan ter­veys­kes­kus on muut­tu­nut hyvin­voin­ti­kes­kuk­sek­si, mikä on mer­kin­nyt sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen yhdis­ty­mis­tä saman katon alle. – Kyl­lä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vaa­li­ko­ne on nyt auki myös ylei­söl­le

Teea Tun­tu­ri Ran­ta­poh­jan alue Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­ne on nyt auki myös ylei­söl­le. Ran­ta­poh­jan kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne tuo ehdok­kaat ja hei­dän mie­li­pi­teen­sä aske­leen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRan­ta­poh­jan vaa­li­ko­ne avau­tuu maa­nan­tai­na myös ylei­sön käyt­töön

Teea Tun­tu­ri Ran­ta­poh­jan alue Ran­ta­poh­jal­la on ensim­mäis­tä ker­taa his­to­rian­sa aika­na tar­jot­ta­va­naan vaa­li­ko­ne ylei­sön ja ehdok­kai­den käyt­töön. Ran­ta­poh­jan kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne tuo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus