Ilmoi­tuk­set

Yhteys­tie­dot myös verk­koil­moi­tus­ti­lan myyntiin

Ilmoi­tus­pal­ve­lut

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Outi Kois­ti­nen, p. 044–714 7806, outi.koistinen(at)rantapohja.fi

Ilmoi­tus­kon­sult­ti Sari Nii­ra­nen, p. 044714 7805, sari.niiranen(at)rantapohja.fi

Pik­kuil­moi­tuk­set ja tilaus­asiat p. 044 714 7800, tilaukset(at)rantapohja.fi

Yksi­tyi­set ihmi­set voi­vat lähet­tää pik­kuil­moi­tuk­sia myös Jätä pik­kuil­moi­tus-verk­ko­lo­mak­keen avul­la, muut ilmoi­tuk­set on sovit­ta­va ilmoi­tus­myy­jiem­me kanssa.

Yri­tyk­set, yhdis­tyk­set ja urhei­luseu­rat voi­vat lähet­tää ilmoi­tuk­sen­sa säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen ilmoitukset(at)rantapohja.fi