Val­to Per­nun sää­tiö jakoi juh­la­vuo­den apurahat

Sanna Koivisto, Merja H. Ruotsalainen, Suvi Mannonen, Kaisa Kerätär, Kari Arontie, Antti Ylönen ja Antti J. Leinonen olivat lauantaina paikalla Valto Perunun kotitalossa vastaanottamassa apurahaa. Heidän lisäkseen apurahan sai Jyrki Mäki.

Val­to Per­nun sää­tiö jakoi lau­an­tai­na 24.2. kuva­tai­teen apu­ra­ho­ja yhteen­sä 11 600 euroa. Sää­tiön puheen­joh­ta­ja Olli Tolo­nen ker­toi, että tänä vuon­na rahaa jaet­tiin hie­man edel­lis­vuo­sia enem­män, kos­ka sää­tiö on toi­mi­nut 30 vuot­ta. – Tähän hel­mi­kuun lop­puun osuu usei­ta mer­kit­tä­viä päi­vä­mää­riä. Val­to Per­nu syn­tyi 24.2.1909 ja kuo­li 25.2.1986. Val­to Per­nun sää­tiön hal­li­tuk­sen ensim­mäi­nen kokous oli puo­les­taan 26.2.1988.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus