Jak­ku­ky­län sil­ta­kä­sit­te­lys­tä teh­tiin valitus

Iin kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä käsi­tel­lä Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan lisä­mää­rä­ra­ha-asia salai­se­na on teh­ty vali­tus Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­del­le. Kun­nan­val­tuu­tet­tu Oili Kale­van (kesk.) teke­mäs­sä vali­tuk­ses­sa vaa­di­taan hal­lin­to-oikeut­ta kumoa­maan pää­tös käsit­te­lys­tä sul­je­tuin ovin ja mää­rää­mään mää­rä­ra­ha­pää­tös täy­tän­töön­pa­no­kiel­toon vali­tus­pro­ses­sin ajaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus