Jak­ku­ky­län sil­lan lisä­ra­hoi­tus pää­tök­sen­te­koon

Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­nen tulee mak­sa­maan 850 000 euroa, mikä ylit­tää 300 000 eurol­la sii­hen vara­tun mää­rä­ra­han. Sil­lan raken­ta­mi­seen saa­tu val­tio­no­suus ja kyläyh­dis­tyk­sen sil­taan kerää­mä sum­ma ovat yhteen­sä 275 000 euroa, lop­pusum­ma on kun­nan rahoi­tus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus