Jak­ku­ky­lää kehi­te­tään maa­lais­mai­se­maa kunnioittaen

Iin Jak­ku­ky­lään kaa­voi­te­taan uusia raken­nus­paik­ko­ja maa­kun­nal­li­ses­ti arvo­kas­ta mai­se­ma-aluet­ta kun­nioit­taen. – Iijo­ki­var­ren kult­tuu­ri­mai­se­ma pel­toi­neen Iijoen molem­min puo­lin on luo­ki­tel­tu maa­kun­nal­li­ses­ti arvok­kaak­si alu­eek­si, joka on huo­mioi­ta­va kaa­vaa laa­dit­taes­sa, tote­si kaa­va­kon­sult­ti Mer­ja Iste­ri kaa­vaa laa­ti­vas­ta Ram­bol­lis­ta esi­tel­les­sään kaa­vaa kyläläisille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus