Iin Opis­to Pop ‑kon­sert­ti oli lau­lun ja soi­ton riemua

Siskokset Anni (oikealla), Saara ja Liisa Alamäki kyselivät laulussaan Miten ja miksi? Taustalla housebandin rumpali Jere Jokela ja basisti Janne Kiuttu. Laulajia oli Iin musiikkitapahtumassa yhteensä 30.

Rum­pu­pa­li­kat vaih­tui­vat len­nos­sa, ja nuo­ri solis­ti toi­sen­sa perään kipusi laval­le tuo­maan roh­keas­ti oman panok­sen­sa Iin työ­väen­ta­lol­la jär­jes­te­tyn Opis­to Pop ‑kon­ser­tin musii­kil­li­seen antiin. Istui­met­kin uhka­si­vat lop­pua kes­ken ylei­sön sekä vuo­ro­aan odot­ta­vien esiin­ty­jien täyt­täes­sä salin ääri­ään myö­ten. Vii­me per­jan­tai-illan Opis­to Pop ‑kon­sert­ti kuu­lui Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun kevään musiik­ki­ta­pah­tu­miin, jois­sa niin lau­lun- kuin eri instru­ment­tien opis­ke­li­jat pääsivät… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus