Iin Elä­ke­läi­sis­sä pöhi­nä pääl­lä

Iin Elä­ke­läi­set ry:n 50-vuo­tis­juh­la­kir­jan kir­joit­ta­nut Pert­ti Huo­vi­nen tote­aa kir­jas­sa, että jär­jes­tö on vir­keä kes­ki-ikäi­nen.– Yhdis­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma juh­la­vuo­del­le sisäl­tää san­gen moni­puo­lis­ta ohjel­maa. Vaik­ka en sanon­nas­ta tyk­kää­kään, niin jär­jes­tös­sä on ollut aika­moi­nen pöhi­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus