Ii val­mis­tau­tuu oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­seen palk­kaa­mal­la opettajia

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä kunnan on valvottava, että peruskoulun päättävä nuori menee lukioon, ammatilliseen koulutukseen tai muihin jatko-opintoihin.Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä kunnan on valvottava, että peruskoulun päättävä nuori menee lukioon, ammatilliseen koulutukseen tai muihin jatko-opintoihin.

Iin kun­ta palk­kaa oppi­laa­noh­jauk­sen leh­to­rin ja kehit­tä­jä­opet­ta­jan ensi syk­sy­nä laa­je­ne­vaa oppi­vel­vol­li­suut­ta var­ten. Uuden oppi­vel­vol­li­suus­lain myö­tä oppi­vel­vol­li­suus jat­kuu 18-vuo­ti­aak­si asti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus