Van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen hin­nat nousi­vat heinä-syyskuussa

Van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen hin­nat nousi­vat vuo­den 2021 kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä koko maas­sa 5,5 pro­sent­tia vii­me vuo­des­ta. Edel­li­seen vuo­si­nel­jän­nek­seen ver­rat­tu­na van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen hin­nat las­ki­vat 0,9 pro­sent­tia. Tie­dot ilme­ne­vät Tilas­to­kes­kuk­sen kiin­teis­tö­jen hin­tain­dek­sis­tä, jon­ka laa­din­nas­sa käy­te­tään Maan­mit­taus­lai­tok­sen yllä­pi­tä­män kiin­teis­tö­jen kaup­pa­hin­ta­re­kis­te­rin tie­to­ja. Tilas­to kat­taa omal­la ton­til­la ole­vat omakotitalot.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus