Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki koros­taa enna­koin­tia

Autoilijat, pyöräilijät ja mopoilijat saavat ensi kesäkuun alusta alkaen uuden tieliikennelain myötä opetella uusia liikennesääntöjä ja totutella entistä ennakoivampaan ja toiset huomioon ottavampaan ajotapaan. Jalankulkijat saavat jatkaa kulkuaan vanhaan malliin. (Kuva: Teea Tunturi)

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki tulee voi­maan kesä­kuun alus­sa. Uudel­la lail­la lisä­tään lii­ken­teen suju­vuut­ta ja tur­val­li­suut­ta sekä luo­daan edel­ly­tyk­siä lii­ken­teen digi­ta­li­soi­tu­mi­sel­le ja tur­val­li­sel­le auto­maa­tiol­le samal­la kun sään­te­lyä keven­ne­tään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus