Nau­riit meni­vät kuin kuu­mil­le kivil­le Hau­ki­pu­taan Sato­kau­den markkinoilla

Pakko saada nauriita! Puutarhaviljelijä Esa Vanhatalolla piti kiirettä.Pakko saada nauriita! Puutarhaviljelijä Esa Vanhatalolla piti kiirettä.

Nau­ris­ko­jul­la kävi kova kuhi­na Hau­ki­pu­taan Sato­kau­den mark­ki­noil­la lau­an­tai­na. Tämä enti­van­hai­nen kul­lan­kel­tai­nen syk­syn herk­ku meni kau­pak­si kuin kuu­mil­le kivil­le. Nau­rii­ta ja muu­ta syk­syn satoa oli­vat tul­leet myy­mään Lei­la ja Esa Van­ha­ta­lo Kemin­maas­ta Van­ha­ta­lon puu­tar­hal­ta, mis­sä nau­ris on hei­dän päätuotteensa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus