Myl­ly­saa­ren laa­vul­la ava­jais­juh­lat

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län Myl­ly­saa­ren laa­vul­la vie­te­tään ava­jais­juh­lia lau­an­tai­na 3.11. kel­lo 17 alkeen.Kyläyhdistys ja kylä­läi­set ovat raken­ta­neet Myl­ly­saa­reen eli Sant­tusaa­reen laa­vun, kak­si nuo­tio­paik­kaa ja kun­nos­ta­neet ja siis­ti­neet saar­ta ja sitä kier­tä­vän polun yhtei­seen vir­kis­tys­käyt­töön. Kah­den nuo­tio­pai­kan väliin jää­vä hiek­ka-alue on tar­koi­tet­tu las­ten leik­ki­pai­kak­si. Kun­nos­tus­työt on teh­ty tal­koil­la ja hank­kee­seen on saa­tu myös Lea­der-avus­tus­ta.– Vii­mei­set laa­vu­tal­koot pide­tään tors­tai­na 1.10., jol­loin pai­kat vii­meis­tel­lään otta­maan ava­jais­vä­ki vas­taan, ker­too kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi Haa­pa­kan­gas. Tal­koot alka­vat kel­lo 17.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus