Kruu­nun­ti­mant­ti­häät — yhtei­sel­lä tai­pa­leel­la 65 vuotta

Hääkuva vuodelta 1954.

Kell’ onni on, se onnen kät­ke­köön, on van­ha suo­ma­lai­nen sanan­las­ku, mut­ta Vie­no ja Lau­ri Myl­ly­lä myön­tyi­vät ker­to­maan elä­mäs­tään Ran­ta­poh­jan luki­joil­le. Vai­hei­kas­ta­han se on ollut, tote­aa hau­ki­pu­taa­lai­nen paris­kun­ta, joka viet­ti kruu­nun­ti­mant­ti­häi­tä pie­ni­muo­toi­ses­ti per­heen parissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus