Kai­kis­sa läm­mi­tys­jär­jes­tel­mis­sä on omat heik­kou­ten­sa, jos­pa säh­kö­läm­mi­tys ei ole­kaan paha

Ehkä ei sittenkään niin paha? Sähkölämmitys kyllä maksaa, mutta kuluihin voi helposti vaikuttaa ja vastineeksi saa helpon ja huoltovapaan lämmitysjärjestelmän.Ehkä ei sittenkään niin paha? Sähkölämmitys kyllä maksaa, mutta kuluihin voi helposti vaikuttaa ja vastineeksi saa helpon ja huoltovapaan lämmitysjärjestelmän.

Moni asun­no­net­si­jä koh­te­lee säh­kö­läm­mi­tys­ta­loa kuin spi­taa­lis­ta. Netin asun­non­vä­li­tys­pal­ve­lut tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den raja­ta haku­tu­lok­sia läm­mi­tys­jär­jes­tel­män mukaan. Jos asun­no­net­si­jä käyt­tää mah­dol­li­suut­taan raja­ta säh­kö­läm­mi­tys­ta­lot haku­tu­los­ten ulko­puo­lel­le, hänel­tä jää näke­mät­tä mel­koi­nen osa tarjonnasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus