Hau­Pan nais­ten edus­tus­jouk­ku­een kau­den start­ti suju­nut mallikkaasti

Hau­ki­pu­taan Pal­lon nais­ten edus­tus­jouk­kue pela­si Nais­ten Kak­ko­sen otte­lun 11.5. Vir­pi­nie­mes­sä. Vas­tus­ta­ja­na oli sar­ja­nousi­ja Kok­ko­la F‑10. Peli alkoi tasai­sis­sa mer­keis­sä, mut­ta kär­si­väl­li­syys ja vah­va pal­lon­hal­lin­ta tuot­ti­vat lopul­ta tulos­ta 31. peli­mi­nuu­til­la, kun Essi Hut­tu­nen siir­si koti­jouk­ku­een 1–0 joh­toon komeal­la kau­ko­lau­kauk­sel­la ylä­kul­maan. Kel­ta­vih­reät jat­koi­vat hyvää peli­ään ja otte­lun 40. minuu­tin koh­dal­la Anni Sora­kan­gas tupla­si Hau­Pan johdon.

Aurin­koi­ses­sa sääs­sä pela­tus­sa otte­lus­sa, hui­kean kotiy­lei­sön edes­sä, näh­tiin vie­lä kol­mas maa­li Sora­kan­kaan toi­mes­ta 84. minuu­til­la. Lop­pu­tu­los 3–0 ker­too myös hyväs­tä työs­tä omas­sa puo­lus­tus­pääs­sä. Maa­li­vah­ti Eeri­ka Vii­ta­nen pela­si nol­la­pe­lin var­moin ottein.

Otte­lun par­hai­na pelaa­ji­na pal­kit­tiin Hau­Pas­ta Essi Hut­tu­nen ja Kok­ko­lan F‑10 San­na Lep­pä­lä. Lisäk­si Hau­Pas­ta pal­kin­non näl­käi­sim­pä­nä pelaa­ja­na pok­ka­si Mil­la Kit­ti­lä.

Kausi Hau­Pan nais­ten edus­tus­jouk­ku­eel­la on star­tan­nut tii­viis­ti kol­me­na peräk­käi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Kau­den ensim­mäi­nen peli Kajaa­nin Hakaa vas­taan päät­tyi Hau­Pan 2–0 voit­toon. Toi­nen peli pela­tiin Sii­lin­jär­vel­lä ToU:ta vas­taan, otte­lu päät­tyi 2–2 tasapeliin.

Hau­Pa on siis kerän­nyt kol­mes­sa pelis­sä yhteen­sä 7 pis­tet­tä ja tap­pio­ton­ta put­kea läh­de­tään jat­ka­maan Pie­tar­saa­reen FC Uni­te­din vie­raak­si 18.5. Peli­tah­ti muut­tuu tämän jäl­keen väl­jem­mäk­si, kesä­kuus­sa on edes­sä vie­ra­sot­te­lut sar­jan kär­ki­jouk­kuei­ta vas­taan Sei­nä­joel­la ja Rovaniemellä.

Hau­Pan nais­ten seu­raa­va koti­pe­li pela­taan vas­ta 6. hei­nä­kuu­ta, kun Vir­pi­nie­meen saa­puu vie­raak­si Esse IK.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.