Elo­ku­va: Suo­ma­lai­nen riko­se­lo­ku­va ei väli­tä laji­tyyp­pien rajoista

Ilkka Heiskanen tähdittää JP Valkeapään uutta elokuvaa.Ilkka Heiskanen tähdittää JP Valkeapään uutta elokuvaa.

Vie­lä ennen jou­lu­ruuh­kia elo­ku­va­teat­te­reis­sa on mah­dol­lis­ta pae­ta hel­tei­siin tun­nel­miin. Espan­jan aurin­ko­ran­nal­le sijoit­tu­va, ala­maa­il­maa ja lai­ta­puo­len kul­ki­joi­ta kuvaa­va koti­mai­nen elo­ku­va Het­ki lyö on rikos­ko­me­dia, jol­lai­sia Suo­mes­sa ei ole aiem­min teh­ty. Roh­keas­ti laji­tyyp­pien raja-aito­ja rik­ko­va elo­ku­va on ter­ve­tul­lut­ta vaih­te­lua tavan­omais­ten draa­ma- ja kome­diae­lo­ku­vien joukossa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus