Brain Relief-hoi­dol­la tavoi­tel­laan syvää rentoutumista

Brain Relief -hoitoja tekevät Hilkka Ojalehto ja Raakel Ahola kertovat, että usein ensimmäinen kerta voi olla lahjaksi saatu uusi kokemus ja moni hoitoa kokeilleista tulee uudelleen rentoutukseen.

Hoi­to­muo­to tar­jo­aa rasit­tu­neil­le aivoil­le, kehol­le ja mie­lel­le mah­dol­li­suu­den hen­gäh­tä­mi­seen kii­rei­sen arjen ja stres­si­te­ki­jöi­den kes­kel­lä. Lem­peä hie­ron­ta­hoi­to on kehi­tet­ty Suo­mes­sa ja se on yhdis­tel­mä niin uusia oival­luk­sia kuin myös vuo­si­tu­han­sia van­ho­ja aasia­lai­sia ja suo­ma­lai­sia hoitotekniikoita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus