KTU:lla ei sar­ja­nousua näkyvissä

Oulun Tar­mo kuit­ta­si kevät­kier­rok­sel­la kär­si­män­sä tap­pion Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joil­le voit­ta­mal­la Pate­nie­men teko­nur­mel­la KTU:n maa­lein 4–2. Otte­lun ensim­mäi­nen puo­liai­ka oli Tar­mon täy­del­lis­tä pelin­hal­lin­taa KTU:n ryh­mit­täy­dyt­tyä omal­le kent­tä­puo­lis­kol­le vain Veli-Mat­ti Nie­me­län ja Aatu Asi­kai­sen kar­va­tes­sa ylhääl­tä. Tar­mo meni 14. minuu­til­la 1–0 joh­toon. Juuso Haa­pa­lan 25 met­ris­tä läh­te­nyt kier­tei­nen vapaa­pot­ku yli pelaa­ja­muu­rin uppo­si aivan maa­lin ylä­nurk­kaan. Tämä oli myös puoliaikatulos.

Lue lisää