Yli­kii­min­ki­läi­set eivät aio peh­moil­la pät­kää­kään

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gis­sä ei uskot­tu sil­miä eikä kor­via, kun kuul­tiin, mitä Oulun pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­sa Yli­kii­min­gin osal­le suun­ni­tel­laan. Pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­sa lukee, että kau­pun­ki luo­puu koko­naan enti­ses­tä kun­nan­ta­los­ta eli nykyi­ses­tä asu­kas­tu­vas­ta, nuo­ri­so­ti­lois­ta ja Oulu10-pal­ve­lun pai­kas­ta. Tar­koi­tuk­se­na on, että kysei­set toi­min­not siir­re­tään Yli­kii­min­gin kou­lun yhtey­teen. Kir­jas­ton tilat sijait­se­vat kou­lun raken­nuk­ses­sa. Myös Mus­ti­kan päi­vä­ko­ti tulee samal­le ton­til­le raken­net­ta­viin uusiin tiloi­hin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus