Usko ja epäi­lys käsit­te­lys­sä Atel­jee-Gal­le­ria Kaikkosessa

*** Local Caption *** Ateljee-Galleria Kaikkonen valmistui vuonna 2012. Oma ateljee on tuonut Sampo Kaikkosen elŠmŠŠn uusia mahdollisuuksi. HŠn tutustui muun muassa ateljeessa kesŠnŠyttelyŠ pitŠvŠŠn Suvi Manniseen tŠmŠn tullessa vierailulle ateljeehen.

Atel­jee-Gal­le­ria Kaik­ko­sen kesä­näyt­te­ly avat­tiin per­jan­tai­na 16. hei­nä­kuu­ta. Ensi vuon­na 10 vuot­ta täyt­tä­vä atel­jee on avoin­na ylei­söl­le per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin kel­lo 12–17. Barok­ki­tyy­li­sen esteet­ti­set ja tek­nil­li­ses­ti vai­kut­ta­vat teok­set vie­vät vie­rai­li­jan tai­tei­li­ja Sam­po Kaik­ko­sen näyt­te­lyn nimen mukai­ses­ti uskon ja epäi­lyk­sen maa­il­maan. Kaik­ko­sen oman näyt­te­lyn lisäk­si atel­jees­sa on esil­lä Suvi Man­no­sen Arlecc­hi­na-näyt­te­ly. Koro­nan vuok­si kesä­näyt­te­lyn ja sen ava­jais­ten onnistuminen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus