Pii­lo­met­sä­läis­ten näyt­te­ly asu­kas­tu­val­la

Päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän Vet­ten­hal­ti­ja -näyt­te­ly on näh­tä­vil­lä Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la elo­kuun lop­puun saak­ka maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 9–15.

Näyt­te­lys­sä kuva­taan Vet­ten­hal­ti­joi­den tari­naa Vii­ni­vaa­ran läh­teil­tä Nuo­rit­ta­joel­le sekä Kii­min­ki­joen kaut­ta Perä­me­rel­le saak­ka.

Näyt­te­lys­sä kul­ke­vat rin­nak­kain Vet­ten­hal­ti­jois­ta ja Maa­hi­sis­ta ote­tut valo­ku­vat ja las­ten teke­mät maa­lauk­set ja muut tai­de­teok­set. Kaik­ki Pii­lo­met­sän lap­set ovat osal­lis­tu­neet pro­jek­ti­työn teke­mi­seen.

Näyt­te­lyn läh­tö­koh­ta­na on ympä­ris­tö- ja luon­to­kas­va­tuk­seen pai­not­tu­neen päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän aikuis­ten ja las­ten yhtei­set poh­din­nat pai­kal­lis­ten vesis­tö­jem­me tule­vai­suu­des­ta.