Nuo­rit­tal­la luvas­sa aitoa poroa­jo­jen tun­nel­maa

Nuorittan Saarisuolla on käynyt viime päivinä ja viikkoina kova kuhina, kun aktiiviset talkoolaiset ovat luoneet puitteita tulevan viikonlopun kaksipäiväisiä BRP Poro Cup 2018 -kisoja varten. Tuumaustauolla talkoolaisista Kaisa Valkola, Juha Parkkinen, Antti Märsy, Esko Valkola, Jaakko Parkkinen, Marko Pälsynaho, Keijo Kanniainen, Erkki Koskela, Pentti Märsy, Pertti Märsy ja Seppo Vesala.

Nuo­rit­tan Nuo­ri­so­seu­ra isän­nöi BRP Poro Cup 2018 -avaus­osa­kil­pai­lun Saa­ri­suol­la tule­va­na vii­kon­lop­pu­na. Nuo­rit­ta jär­jes­tää nyt nel­jän­net peräk­käi­set poro­ki­sat, mut­ta nyt luvas­sa on entis­tä suu­rem­pi tapah­tu­ma Poro Cupin myö­tä. Nuo­rit­tan poro­ki­so­jen kil­pai­lun­joh­ta­ja Juha Park­ki­nen odot­taa kiso­ja hyvil­lä mie­lin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus