Nuo­rit­tal­la aitoa poroa­jo­jen tun­nel­maa

Jouni Kyrönniemen Ote-poro voitti porokisojen Erkki Pähtilän muistoajossa eli kuumassa sarjassa. Yli-iiläinen Eero Päkkilä ajoi Otea.

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Nuo­rit­tan Saa­ri­suol­la vii­let­ti hel­mi­kuun puo­li­vä­lin poroa­jois­sa 114 poroa eri puo­lil­ta laa­jaa poron­hoi­toa­luet­ta. Sää suo­si reip­paas­ti yli 800 hen­keä kerän­nyt­tä koko per­heen tapah­tu­maa, jos­sa sai naut­tia muun muas­sa pulk­ka­mäes­tä, hoi­ja­kan vauh­dis­ta sekä Kei­jo Kan­niai­sen Hal­la-poron rekia­je­lus­ta. 3-vuo­tias Neea Tah­ko­la viih­tyi tapah­tu­mas­sa isän­sä Lau­ri Tah­ko­lan ja äitin­sä Tan­ja Päl­sy­na­hon kans­sa. Tapah­tu­man eläin­lää­kä­ri­nä toi­mi­neen Son­ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus