Mie­li­pi­de: Hyv­vää huo­men­ta ja iha­naa aamua kai­kil­le!

Usein var­sin­kin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa vain vali­te­taan epä­koh­dis­ta, ja vali­tus mones­ti vain tuplaan­tuu. Kii­tän nyt kylä­läi­siä täs­sä vie­res­sä puh­taas­ta ojis­ta ja tien­pen­kois­ta. Oli niin iha­na eilen kot­tiin­tua kun ei ollut ros­kat vas­tas­sa ensim­mäi­se­nä Vesa­laan ajaes­sa. Vii­mek­si käve­ly­len­kil­lä löy­tyi vain pie­neen pus­siin mah­tu­vat ros­kat, kii­tos sii­tä. Kun lähes­tym­me Oulua niin ros­kan mää­räs­sä sen huo­maa ja sii­tä olen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus