Luon­non­kuk­kien päi­vä­nä pää­see opas­te­tul­le kas­vi­ret­kel­le

Yhteis­poh­jois­mais­ta Luon­non­kuk­kien päi­vää vie­te­tään tänä vuon­na sun­nun­tai­na 16.6. Aina­kin 68 opas­tet­tua kas­vi­ret­keä jär­jes­te­tään eri puo­lil­la Suo­mea nimik­ko­päi­vä­nä. Usei­ta ret­kiä on lisäk­si mui­na­kin päi­vi­nä. Ret­ket ovat mak­sut­to­mia ja ne kes­tä­vät yleen­sä kah­des­ta kol­meen tun­tia, vapaa­eh­toi­sen oppaan vetä­mä­nä. Poh­jois-Poh­jan­maal­la jär­jes­te­tään tee­ma­päi­vä­nä ret­kiä aina­kin Limin­gas­sa, Tyr­nä­väl­lä, Yli­kii­min­gis­sä, Raa­hes­sa, Oulai­sis­sa ja Oulus­sa, jos­sa voi vali­ta opas­tuk­sen joko Hie­ta­saa­ren tai…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus