Lun­ta hiu­tai­li moto­ris­ti­kir­kon alka­jai­sik­si

Teea Tun­tu­ri
Yli­kii­min­ki

Yli­kii­min­gin kir­kon park­ki­paik­ka täyt­tyi jäl­leen ker­ran moot­to­ri­pyö­ris­tä, kun Jou­ni Rii­pi­sen ja Tapio Jur­va­kai­sen vuon­na 1999 aloit­ta­ma perin­ne sai jat­koa.

– Par­haa­na vuon­na, par­haim­mas­sa kelis­sä pai­kal­la on näh­ty rei­lut 400 moot­to­ri­pyö­rää, kes­ki­mää­rin ajok­ke­ja on moto­ris­ti­kirk­koon saa­pu­nut noin rei­lut 200, Jou­ni Rii­pi­nen ker­too.

Hän mai­nit­see, että lun­ta ei ole tämän vuo­den tapaan aiem­min moto­ris­tien nis­kaan tai­vaal­ta hiu­tail­lut.

– Lähin­nä vesi­sa­det­ta ja vii­leyt­tä on saa­nut aikai­sem­min jän­nit­tää.
Täl­lä ker­taa aamui­nen lumi­sa­de ja myö­häi­nen kevät aiheut­ti­vat sen, että pai­kal­la oli sata­kun­ta moot­to­ri­pyö­rää ja rei­lut 200 hen­ki­löä.

Lue koko jut­tu Ran­ta­poh­jas­ta tiis­tai­na 9.5.