Lun­ta hiu­tai­li moto­ris­ti­kir­kon alka­jai­sik­si

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin kir­kon park­ki­paik­ka täyt­tyi jäl­leen ker­ran moot­to­ri­pyö­ris­tä, kun Jou­ni Rii­pi­sen ja Tapio Jur­va­kai­sen vuon­na 1999 aloit­ta­ma perin­ne sai jat­koa. – Par­haa­na vuon­na, par­haim­mas­sa kelis­sä pai­kal­la on näh­ty rei­lut 400 moot­to­ri­pyö­rää, kes­ki­mää­rin ajok­ke­ja on moto­ris­ti­kirk­koon saa­pu­nut noin rei­lut 200, Jou­ni Rii­pi­nen ker­too. Hän mai­nit­see, että lun­ta ei ole tämän vuo­den tapaan aiem­min moto­ris­tien…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus