Kal­len Salai­suus voit­toon juh­la­ra­veis­sa

Kiiminkien Hevosystävin 30-vuotisjuhlalähdön voittajavaljakko Kallen Salaisuus ja Ari Vimpari. Kuva: Jouni Koistinen

Kii­min­kien Hevo­sys­tä­vien 30-vuo­tis­ta tai­val­ta juh­lit­tiin ravien mer­keis­sä Juo­pu­lin ravi­ra­dal­la. 18 hevo­sen koi­tos­ta oli saa­pu­nut seu­raa­maan run­sas pari­sa­tai­nen ylei­sö. Vähäis­tä hevos­mää­rää oli paik­kaa­mas­sa Raa­hen seu­dun Zeto­ris­tit, Juo­pu­lin kylän­mies­ten mas­si­kat ja pap­pa­tun­tu­rit sekä jouk­ko pai­kal­li­sia har­ras­te­li­ja­näyt­te­li­jöi­tä sket­sei­neen. Tauol­la nau­tit­tiin Juo­pu­lin kyläyh­dis­tyk­sen kah­vion anti­mis­ta sekä muis­tet­tiin yhdis­tyk­sen perus­ta­ja­jä­se­niä.

Ravien ensim­mäi­nen läh­tö oli shet­lan­nin­po­nien koi­tos. Sii­nä voi­ton vei 100 met­rin etu­mat­kan tur­vin mat­kaan läh­te­nyt Niit­ty­kor­ven Robin Hood ja Ven­la Kum­pu­mä­ki.

Toi­nen läh­tö oli aloit­te­le­vien suo­men­he­vos­tam­mo­jen 1600 met­rin mat­ka, nel­jän hevo­sen mit­te­lös­sä voit­ta­ja­na maa­liin saa­pui rau­tias suku­tam­ma Iinan Lis­pet ja Har­ri Vim­pa­ri.

Kol­man­nes­sa läh­dös­sä näh­tiin enin­tään 100 euroa tie­nan­nei­den orii­den ja ruu­nien kak­sin­kamp­pai­lu, jos­sa voit­toon kiri Aihi­pa­te ohjis­saan Har­ri Vim­pa­ri. Nel­jän­nen läh­dön juok­si soo­lo­na kova­kun­toi­nen Mat­ti Ala­ve­san val­men­ta­ma Vic Afei­das.

Vii­mei­ses­sä läh­dös­sä voit­toon rava­si Ari Vim­pa­rin omis­ta­ma ja ohjas­ta­ma Kal­len Salai­suus, joka sai ylleen Kii­min­kien Hevo­sys­tä­vät 30-vuo­tis­juh­la­loi­men.

Tulok­set

1. läh­tö poni­läh­tö 800 m p. 3.15 + 20 m/ 3.8 s: 1. Niit­ty­kor­ven Robin Hood / Ven­la Kum­pu­mä­ki 3.12,1x 2. Compleet v.d. Belschuur / Kat­ri Lauk­ka­nen 2.53,3 3. Knuut­ti­lan Her­ku­les / Vee­ra Yli­pah­ka­la 2.39,7 4. Aar­teen Fee­niks / Wil­ma Ala­ta­lo 2.44,2 5. Litc­hi* / Anni-Mai­ja Kes­ki­mau­nu 2.49,6.

2. läh­tö sh-tam­mat 1600 m enint. 100 e: 1. Iinan Lis­pet / Har­ri Vim­pa­ri 1.50,8 2. Lem­men Vie­mä / Jan­ne Mus­to­nen 1.55,1 3. Sipo­niss / Tuo­mo Vim­pa­ri 1.59,4 Vipan Vir­pa / Ari Vim­pa­ri HLL.

3. läh­tö sh- ruu­nat ja -oriit 1600 m enint. 100 e: 1. Aihi­pa­te / Har­ri Vim­pa­ri 2.20,3 2. Jarp­pi / San­ni Åman 2.20,7.

4. läh­tö läm­min­ve­ri­set 1600 m p. 500 e + 20m/1500 e pt. 80 m: 1. Vic Afei­das / Har­ri Vim­pa­ri 1.20,7.

5. läh­tö suo­men­he­vo­set 1600 m p. 3000 e+ 20m/2000 e pt. 80 m: 1. Kal­len Salai­suus / Ari Vim­pa­ri 1.36,8 2. Mul­lin­mal­lin / Lau­ra Hämä­läi­nen 1.41,2x

Kai­sa Val­ko­la

Raveis­sa oli muka­na sen Kii­min­gin Hevo­sys­tä­vät ry:n perus­ta­ja­jä­se­nis­tä Veli Kois­ti­nen (vas.), Mat­ti Päl­sy­na­ho, Juk­ka Pie­ti­käi­nen, Rai­ja Sipo­la, Lin­da Kuusi­ni­va ja Heik­ki Kuusi­ni­va.