Kadon­nei­den etsin­tä ei ole tuot­ta­nut tulos­ta Savu­kos­kel­la

Koko alku­vii­kon kes­tä­nyt hätäet­sin­tä kadon­neen ala­vuot­to­lai­sen paris­kun­nan löy­tä­mi­sek­si Savu­kos­ken Kemi­haa­ras­sa on pää­tet­ty tors­tai-ilta­na tulok­set­to­ma­na. Vii­mei­sin merk­ki kadon­neis­ta näh­tiin kes­ki­viik­koil­ta­na 27.9. juu­ri ennen pimeän tuloa, kun maas­tos­ta löy­tyi kadon­neil­le kuu­lu­nei­ta vaa­te­kap­pa­lei­ta sekä toi­sen met­säs­sä liik­ku­jan heil­le lau­an­tai­na 16.9. anta­mat tava­rat. Vaat­teet oli­vat met­säs­sä noin vii­si kilo­met­riä Kemi­haa­ran läh­tö­pai­kal­ta. — Etsin­tä koh­dis­tet­tiin tors­tai­na vaat­tei­den ja tava­roi­den löy­tö­pai­kan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus