Ansio­merk­ke­jä Yli­kii­min­kiin

Ansiomerkkien saajat ja luovuttajat: kansanedustaja Antti Rantakangas, kultaisen ansiomerkin saanut Heli Käsmä, hopeisen merkin saanut Markku Kauppinen ja kultaisen merkin saanut Lauri Meskus sekä Ylikiimingin paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen.

Suo­men Kes­kus­tan puo­lue­hal­li­tus on myön­tä­nyt ansio­merk­ke­jä Kes­kus­tan Yli­kii­min­gin pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen jäse­nil­le. Kul­tai­sen ansio­mer­kin sai­vat Lau­ri Mes­kus ja Heli Käs­mä. Hopei­sen ansio­mer­kin sai Mark­ku Kaup­pi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus