Yli-Iin yhteis­työ­ryh­mäs­sä poh­di­taan pal­ve­lu­verk­koe­si­tys­tä

Seu­raa­va Yli-Iin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä kokoon­tuu kes­ki­viik­ko­na 10.1. kel­lo 18 Yli-Iin kou­lul­la. Aihee­na on muun muas­sa sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­koe­si­tys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus