Yli-iiläis­ten vesi puh­dis­tuu uusin mene­tel­min

Oulun Veden Sara Alanärä, Krista Toppi, Jukka Sorvisto ja Anu Väänänen tutustuivat Kyrönniemen alkalointilaitokseen harjannostajaispäivänä.

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Kyrön­nie­men kalk­kial­ka­loin­ti­lai­tok­sel­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia tiis­tai­na. Raken­nus­työt alkoi­vat loka­kuus­sa. Huh­ti­kuus­sa alkaa lai­tok­sen koe­käyt­tö ja kesä­kuus­sa kai­ken pitäi­si olla suun­ni­tel­mien mukaan val­mii­na. Kesäl­lä yli-iiläi­sis­sä talouk­sis­sa alkaa vir­ra­ta kalk­ki­ki­vi­rou­heen läpi suo­dat­tu­nut vesi. Har­jan­nos­ta­jai­sia juh­lit­tiin tiis­tai­na koh­teen esit­te­lyn jäl­keen Yli-Tan­ni­lan toi­mi­ta­lol­la. Lue lisää aihees­ta Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 23.3.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus