Yli-iiläi­set uut­ta vuot­ta vas­taa­not­ta­mas­sa

Yli-Iissä juhlittiin komeasti vuodenvaihdetta.

Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys piti jär­jes­tyk­ses­sään vii­den­nen uuden vuo­den vas­taan­ot­to­ta­pah­tu­man Yli-Iin toril­la. Ylei­söä ker­tyi klo 19 alka­nee­seen juh­lin­taan noin 300 hen­keä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus