Vauh­di­kas­ta kau­ka­lo­pal­lo­puu­laa­kia Yli-Iin jääl­lä

Yli-Iin perin­tei­nen kau­ka­lo­pal­lo­puu­laa­ki pela­taan Yli-Iin kou­lun jääl­lä 16–17.2. Tur­naus pela­taan kah­te­na päi­vä­nä, ja sii­hen osal­lis­tuu vii­me vuo­den tapaan 17 jouk­kuet­ta. – Kah­den sar­jan jär­jes­tel­mä on todet­tu erit­täin toi­mi­vak­si. Kent­tä­mes­ta­ri Juha Päk­ki­lä lupaa jään pysy­vän jäl­leen prii­ma­na, jos pak­kas­ta pii­saa tur­naus­päi­vi­nä. Yli-Iin kou­lu­lais­ten buf­fe­tis­ta saa pai­kan pääl­lä eväs­tä näl­käi­sil­le kat­so­jil­le. Buf­fe­tin tuot­to menee luok­ka­ret­ki­ra­has­toon, ker­too tapah­tu­maa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus