Uusi vesi­lai­tos käyn­nis­tyi Tan­ni­las­sa

Vesihuoltolaitoksen hoitaja Jouni Lapinkangas avasi kirkonkylälle lähtevän venttiilin Tannilan Kyrönniemen vesilaitoksella heinäkuun alkupuolella. (Kuva OULUN VESI)

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Oulun Veden uusi Kyrön­nie­men vesi­lai­tos käyn­nis­tet­tiin Yli-Iin Tan­ni­las­sa hei­nä­kuun alku­päi­vi­nä. – Lai­tok­sel­ta läh­te­vä vesi on ollut todel­la hyvä­laa­tuis­ta. Näin Yli-iiläi­set saa­vat veten­sä jat­kos­sa kalk­ki­ki­vial­ka­loi­tu­na sekä Kyrön­nie­men että Huis­kan­kan­kaan poh­ja­ve­de­not­ta­moil­ta, ker­too Oulun Veden käyt­tö­pääl­lik­kö Jar­mo Lah­ti­nen. Mil­joo­na euroa mak­sa­nut lai­tos kohen­taa enti­ses­tään hyvää toi­min­ta­var­muut­ta sekä hel­pot­taa veden hap­pa­muus­ta­son sää­te­lyä, jon­ka seu­rauk­se­na put­kis­tot kes­tä­vät…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus