Tule­vien iiläis­ten äänet Oulun ehdok­kail­le

Jak­ku­ky­lä­läi­set äänes­tä­vät eri­koi­ses­sa tilan­tees­sa Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Näil­lä näky­min Jak­ku­ky­lä on osa Iitä vuo­den 2018 alus­ta alkaen. Kun­ta­vaa­leis­sa kylä­läi­set tipaut­ta­vat vie­lä äänes­tys­li­puk­keen­sa Oulun laa­riin. Mitä aja­tuk­sia tilan­ne on Jak­ku­ky­läl­lä herät­tä­nyt? Lopul­li­nen pää­tös Jak­ku­ky­län osa­kun­ta­lii­tok­ses­ta Oulus­ta Iihin tulee val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­tä toden­nä­köi­ses­ti tou­ko­kuun aika­na. Tähän men­nes­sä kaik­ki eri tahot ovat kui­ten­kin näyt­tä­neet muu­tok­sel­le vih­reä­tä valoa. – Var­maa­han se…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus