Tör­mää­jä pake­ni pai­kal­ta

Ran­ta­poh­ja Yli-Ii Yli-Iis­sä tapah­tui lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­nen sun­nun­tai-ilta­na kel­lo 20.15 aikaan. Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja ilmoit­ti hätä­kes­kuk­seen, että Kar­ja­lan­tiel­lä toi­nen autoi­li­ja oli tör­män­nyt hänen kul­jet­ta­man­sa ajo­neu­von perään ja paen­nut pai­kal­ta. Polii­sin teke­mien tut­ki­mus­ten perus­teel­la on syy­tä epäil­lä, että pai­kal­ta paen­nut ajo­neu­vo on ollut sini­nen Hon­da Civic vuo­si­mal­lia 1992–1995. Tapauk­seen liit­ty­viä vih­jei­tä voi soit­taa polii­sin vink­ki­pu­he­li­meen nume­roon 0295 416…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus