Seik­kai­lu­ki­sa val­ta­si Kie­ri­kin

Kärkkäinen Challenge -seikkailukisan kuntosarjan voittajajoukkue Väsyneet isät; Tuomo Erola(vas.), Tuomo Vuopala sekä kapteeni Jussi Mäkelä.

Inke­ri Har­ju Kie­ri­kin kesä avat­tiin vauh­dik­kaal­la Kärk­käi­nen Chal­len­ge -seik­kai­lu­ki­sal­la sun­nun­tai­na. Kisas­sa jouk­ku­eet suo­rit­ta­vat teh­tä­vä­ras­te­ja eli ques­te­ja sekä liik­ku­vat pyö­räl­lä, rul­la­luis­ti­mil­la, SUP-lau­dal­la ja suun­nis­ta­vat juos­ten. Tapah­tu­maan oli tänä vuon­na osal­lis­tu­nut kol­mi­sen­kym­men­tä jouk­kuet­ta. Jouk­ku­eet kil­pai­li­vat joko kil­pa­sar­jas­sa kah­den hen­gen jouk­kueis­sa tai kun­to­sar­jas­sa 2–3 hen­gen jouk­kueis­sa. Kun­to­sar­jas­sa ihan­ne­ai­ka oli 5 tun­tia ja kil­pa­sar­jas­sa 10 tun­tia. Tämän vuo­den kisas­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus