Pitä­jä­mark­ki­nat veti­vät väkeä aurin­koi­ses­sa Yli-Iis­sä

Yli-Iin pitäjämarkkinoiden suosituin ohjelmanumero oli taikashow, jonka ajaksi innokkaimmat katsojat muodostivat eturivin asfaltille.

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Yli-Ii Yli-Iin pitä­jä­mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin lau­an­tai­na jäl­leen mitä mai­nioim­mas­sa sääs­sä. Aurin­ko hou­kut­te­li pai­kal­le pal­jon ihmi­siä jo aamu­kym­me­nes­tä alkaen. Tänä vuon­na pai­kal­le saa­pui jär­jes­tä­jien arvion mukaan lähes 500 ihmis­tä. Mark­ki­nat jär­jes­ti nyt vii­det­tä ker­taa Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen tal­koo­vä­ki. Yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja Timo Mäke­lä ker­too, että mark­ki­noi­den tavoit­tee­na on saa­da alu­een väki viih­ty­mään hal­val­la ja kool­le yhteen aina­kin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus