Pas­sa­tin tari­nal­le sopui­sa pää­tös

Tei­jo Kemp­pai­nen Yli-Ii Talon savu­pii­pun pääl­le Yli-Iis­sä nos­tet­tu hen­ki­lö­au­to las­ket­tiin tors­tai-ilta­päi­vä­nä nos­tu­ril­la alas. Vii­kol­la ylei­sön ja median kiin­nos­tuk­sen koh­teek­si pää­ty­neen Volkswa­gen Pas­sa­tin omis­ta­ja hank­ki pai­kal­le nos­tu­rin, joka nos­ti auton jäl­leen maan pin­nal­le. Oulun raken­nus­val­von­nan joh­ta­ja Pek­ka Sep­pä­län mukaan auton omis­ta­ja oli tapauk­sen käsit­te­lys­sä yhteis­työ­ha­lui­nen. – Hän oli oikein myö­tä­mie­li­nen täs­sä asias­sa, posi­tii­vi­sin mie­lin. Tämä oli…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus